top of page

Anders er lidt af en voyeur. Han iagttager, registrerer og skitserer. Lige fra forvitringer i sten i Death Valley, Michelangelos tegninger af kuplen i Peterskirken, rygplader på barndommens dinosaurer til tilfældige folder i et stykke tekstil eller frontgrillen på en bil. Natur, arkitektur og kultur. Referencerne er mange. Med afsæt i den danske keramiske kulturarv formår Anders at udvikle værker i spændingsfeltet mellem det klassiske udtryk og de moderne referencer. Med håndelag, tålmodighed og et højt teknisk niveau skaber Anders æstetisk keramiske værker, der i udgangspunktet har en ornamental forenkling. Referencer til danske Axel Johannes Salto er nærliggende - ikke mindst de organiske udtryk og repetitive mønstre, som størstedelen af hans værker fremstår med.  

Anders is a bit of a voyeur. He observes, registers and sketches. From weathering in stone in Death Valley, Michelangelo's drawings of the dome of St. Peter's Basilica, back plates on childhood dinosaurs to random folds in a piece of textile or the front grill of a car. Nature, architecture and culture. The references are many. Based on the Danish ceramic cultural heritage, Anders manages to develop works in the field of tension between the classical expression and the modern references. With sleight of hand, patience and a high technical level, Anders creates aesthetically pleasing ceramic works, which basically have an ornamental simplification. References to the Danish Axel Johannes Salto are obvious - not least the organic expressions and repetitive patterns with which the majority of his works appear.

Text: Lars Bonde

E9106553-4966-44BE-8238-3883D91AFA46.JPG
bottom of page