top of page

Anders Børgesen - Artwork

Mit kunstneriske arbejde er inspireret af mine drømme, mit nærmiljø og samfundsmæssige iagttagelser. Jeg prøver at fremskabe stemninger i malerier, der fanger øjet fra simple genstande til det mere ekspressive, hvor naturens ynde, men også kraftfulde væsen, får sit udtryk. 

Keramikken er inspireret af mine interesser for det ekspressive udtryk, hvor jeg forsøger at give hvert enkelt værk sit eget liv igennem sine former lige fra den mere stringente til den organiske overflade. 

My artistic work is inspired by my dreams, my environment and social observations. I try to convey moods in paintings that catch the eye from simple objects to the more expressive, where nature's grace, but also its powerful being, expresses its idiom.

The ceramics are inspired by my interests for the expressive character in different shapes, in which I try to give every project its own life through shapes ranging from the more stringent to the organic matter.

Anders Børgesen

Til venstre ses to malerier i deres hele skala. Til højre vises to billedudsnit. 

To the left are two paintings - their full scale. To the right are two sections of larger paintings.

bottom of page